Menter Moch

Cynllun Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfl Cymru

Bydd y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch yng Nghymru yn cael y cyfle o gael dechrau da i’w dyfodol gyda lansiad cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru. Nod y fenter yw ceisio annog pobl ifanc i’r diwydiant cadw moch yng Nghymru, a chafodd y 6 chystadleuydd sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eu cyhoeddi yn ystod sioe rithiol CAFC yn ystod yr haf. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei gyhoeddi yn ystod Ffair Aeaf Rithiol CAFC.

Mentor-Moch-Winners

Dydd Llun 30 Tachwedd

Amser

Hyd

19:00

10-15 mins

Bydd y 6 cystadleuydd sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni i ennill y teitl mochyn gorffenedig gorau, parau ac enillydd terfynol y gystadleuaeth yn ystod Ffair Aeaf Rithiol CAFC.
Mae nhw: Angharad Thomas Dyffryn Tywi YFC, Emily Lloyd Llangwyrfon YFC, Ethan Williams Llantrisant YFC, Katie Hughson Howey YFC, Teleri Vaughan Eglwyswrw YFC and Teleri Evans Pontsian YFC.