Lantra

Meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru yn wynebu amodau anwadal oherwydd effeithiau cyfunol Covid-19, Ymadael yr UE a chyfnod masnachu Nadolig na ellir ei ragweld.

Ymunwch a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Sgiliau Bwyd Cymru yn Ffair Aeaf rithiol Frenhinol Cymru eleni i glywed pa gymorth sydd ar gael i wella gwydnwch busnesau drwy reoli a risgiau mewn meysydd yn fel:
• Rheoli’r gadwyn gyflenwi
• Allforio i’r UE
• Masnach gydag Iwerddon drwy archfarchnadoedd
• Effeithiau tariffau
• Costau gweithredol
• Llif orion a chyfalaf gweithio

Lantra panellists

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr

Amser

Hyd

14:00

60 mins

Andy Richardson
(Chair of Board)
Food & Drink Wales Industry Board

David Morris
(Deputy Head of Food Division)
Welsh Government

David Lloyd
(Food Industry Centre Director)
Cardiff Metropolitan University

Linda Grant
(Executive Director)
BIC Innovation