CLA Cymru

Llwyddiant wrth ffermio ar ôl Brexit

Bydd y gweminar hwn yn edrych ar amaeth yng Nghymru yn dilyn cyfnod gweithredu’r UE a goblygiadau unrhyw gytundeb. Bydd Dr Charles Trotman, Prif Economegydd y CLA, yn edrych ar y goblygiadau tebygol i amaeth Cymru o ran masnach a’r economi wrth adael y Polisi Amaethyddol Cyffredinol (PAC). Hefyd ar y panel, bydd dau o aelodau CLA Cymru sy’n ffermwyr mynydd ac sy’n magu defaid a gwartheg. Byddant yn trafod sut y maent wedi paratoi ar gyfer y dyfodol ac yn edrych ar yr hyn allan nhw wneud yn ychwanegol er mwyn sicrhau gwytnwch a bod yn barod i wynebu heriau a chyfleoedd yn y dyfodol. Byddant hefyd yn trafod yr hyn all unrhyw bolisi amaeth gynnwys pan ddaw’r Cynllun Taliad Sengl i ben a sut y gall ffermwyr baratoi ar gyfer y newid. Bydd sesiwn holi ac ateb i ddilyn lle bydd Fraser ACAuley, Uwch-ymgynghorydd Polisi, CLA Cymru yn ymuno â’r panel.

 

CLA Speakers

Dydd Llun 30 Tachwedd

Amser

Hyd

11:00

60 mins

Nigel Hollett
(Regional Director) CLA Cymru

Dr Charles Trotman
(Senior Rural Business Advisor) CLA

Victoria Bond
(Environmentalist & Welsh Hill Farmer)CLA Member

Morien Jones
(Welsh Hill Farmer)CLA Member

Fraser MCAuley
(Senior Policy Advisor)CLA Cymru