ADAS Group

Pam fod rheoli pridd yn bwysig?

Bydd Will John o ADAS yn darparu cyflwyniad ar ofalu am bridd. Bydd yn siarad am agweddau yn cynnwys profi pridd, cynllun maetholion, strwythur y pridd ac iechyd y pridd. Diben y cyflwyniad fydd darparu gwybodaeth i ffermwyr a pherchnogion tir am y prif ystyriaethau wrth reoli’r adnodd mwyaf pwysig. Mae Will wedi gweithio i ADAS ers dros 20 mlynedd gan ddarparu gwybodaeth ar gyfer ffermwyr yng Nghymru a Lloegr ar faeth y pridd a rheoli gwrtaith.

Dydd Llun 30 Tachwedd

Amser

Hyd

18:00

40 mins

Will John
(Agri Environment Consultant) RSK ADAS Ltd