Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Anrhegion

anrhegion / gifts

A K Skipsey Art

Paentiadau lliwgar ac anarferol a phrintiau o Gymru a thu hwnt. Maent ar gael fel printiau bach a mawr o ansawdd uchel a phaentiadau cynfas o amrywiol feintiau. Gallwn hefyd gymryd gwaith comisiwn. M

YMWELD Â’R STONDIN

A.R. & M.L. Daniels

Dewis da o flancedi traddodiadol Cymreig ac eitemau wedi’u gwneud o garthenni Cymreig megis: rygiau teithio, clustogau, blancedi ar gyfer babanod, pethau atal drafft a gorchuddion tebot.

YMWELD Â’R STONDIN

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

YMWELD Â’R STONDIN

Charlotte Wood Design

Mae Charlotte yn arbenigo mewn rhoddion ac arnynt ddarluniau unigryw, yn ogystal â nwyddau tŷ, nwyddau ysgrifennu a Chelf gain. Mae harddwch naturiol ei hamgylchfyd a’i bywyd bob dydd. Mae ei gwaith y

YMWELD Â’R STONDIN

Chilcott UK

Rydym yn fferm sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog sy’n gweithio’n agos gyda chrefftwyr medrus o Brydain.

YMWELD Â’R STONDIN

Clems Daughter

Rwy’n gwneud rhoddion â llaw gan ddefnyddio hen decstilau ail-law o ansawdd, h.y. lliain, les, cwilt, etc. Rwy’n casáu defnyddio peiriant ac felly mae’r rhan fwyaf o’m heitemau wedi’u gwnïo â llaw.

YMWELD Â’R STONDIN

Clwyd 2020 (Feature County)

Sir Nawdd Clwyd CAFC Clwyd Feature Country RWAS
Mae gan Glwyd, Sir Nawdd CAFC, amrywiaeth wych o eitemau ichi eu gwisgo i godi arian i Gymdeithas Amaethyddol Frehinol Cymru.

YMWELD Â’R STONDIN

Cowbois

Llond trol o gryse Cowbois – Funky Welsh T-Shirts. Jones/Tractor Coch/Jac Codi Baw/Celt/Gallois. Glyndwr and FWA – “Ffarmwr with attitude”

YMWELD Â’R STONDIN

Dolls and Dragons

Busnes teuluol yw Dolls and Dragons sy’n gwerthu teganau, gemau ac anrhegion traddodiadol a blaengar ar gyfer plant o bob oedran a fydd yn eu hannog i chwarae, dychmygu a chreu. Rydym yn gwerthu nwydd

YMWELD Â’R STONDIN

Equestrian Bookfair Ltd

Teganau, llyfrau ac anrhegion gwledig a marchogaeth. Rydym yn gwerthu teganau Britains, Bruder, Siku, Schleich, Playmobil, Kids Globe, Miss Melody a nifer o fathau eraill o deganau marchogaeth. Mae ge

YMWELD Â’R STONDIN

Foddies Collectables Ltd

Cwmni o ansawdd sy’n stocio Beswick, Border Fine Arts, Royal Albert, Coalport, Royal Doulton, Moorcroft, Snowman, Beatrix Potter, Lorna Bailey.

YMWELD Â’R STONDIN

Furry Paws

Mae Furry Paws yn cynnig amrywiaeth o nwyddau ar gyfer anifeiliaid anwes, o gyfarpar gwaith proffesiynol gyda chŵn i nwyddau gwella naturiol.

YMWELD Â’R STONDIN

Goetre Farm Preserves

Cyffeithiau, sytni, mwstard a rhoddion wedi’u cyflwyno â labeli dwyieithog.

YMWELD Â’R STONDIN

Grays 1922

Bag llaw brown ‘Abigail’ â genfa
Cod yr eitem: 34718

YMWELD Â’R STONDIN

Griff (Great Britain)

Gemwaith a rhoddion o waith llaw sydd wedi’u dylunio a’u cynhyrchu yn ein gweithdy yn Eryri, sy’n cynnwys darnau metel a gemau gwerthfawr i gemau gwisgo o biwter, copr etc. yn aml â thema ceffylau.

YMWELD Â’R STONDIN

Hayley Hanson

Bagiau a rhoddion lledr hardd o’n fferm deuluol yng Nghanolbarth Cymru. Bydd ein siop dros dro ar agor tan y Nadolig.

YMWELD Â’R STONDIN

Iâr Fach yr Haf

Rwy’n dylunio ac yna creu lluniau applique wedi’u pwytho â llaw gyda thema traddodiadol Gymreig.Mae cardiau a nwyddau eraill hefyd ar gael. Perffaith ar gyfer siopa Nadolig.

YMWELD Â’R STONDIN

Igam Ogam

Mae Igam Ogam yn cynnhyrchu nwyddau personal i’r ty ac i’r teulu.

YMWELD Â’R STONDIN

Kelsey Publishing

Mae gennym gynigion arbennig ar gyfer y Nadolig er mwyn i chi allu cwblhau eich rhestr siopa Nadolig yn gynnar.

YMWELD Â’R STONDIN

KiwiKit Ltd

Mae gan KiwiKit enw da am ddod ag eitemau blaengar i farchnad y D.U gan ddarparu dewis ac ansawdd uchel i ategu gwerth i’ch busnes a’ch ffordd o fyw.
Rydym am ddarparu atebion ar gyfer heriau gan w

YMWELD Â’R STONDIN

Live for Tweed

Arbenigwyr dillad modern a hen ffasiwn. Rydym yn arbenigo mewn cotiau brethyn, cotiau cwyr a chwilt Barbour, cotiau i fenywod, wasgodau, cotiau peilot a llawer mwy. Gallwch edrych ar yr hyn sydd ar ga

YMWELD Â’R STONDIN

Love Buttons

Addurniadau Nadolig wedi eu creu â llaw ynghyd ag anrhegion a mygydau wedi eu creu gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu.

YMWELD Â’R STONDIN

MAD BAGS

Bagiau jiwt sy’n eco-gyfeillgar – anhreg gwych i’w roi neu i’w ddefnyddio fel ycwdyn anhreg
Gallant fod yn anhregion personol hyfyrd.

YMWELD Â’R STONDIN

Marie-Clare Vintage

Anrhegion Nadolig hen a newydd ac addurniadau ar eich cyfer chi a’ch cartref.
Potiau plannu anarferol ar gyfer yr ardd, tecstilau gwych, gemwaith hen a newydd a dillad hyfryd. Mae ein casgliad poblo

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC