Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Addysg/Hyfforddiant

addysg / education

Coleg Cambria Llysfasi

Mae’r coleg wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd ger Ruthin, Gogledd Cymru.
Rydym yn arweinwyr mewn addysg amaethyddol. Mae gennym enw da o ran darparu cyrsiau Amaeth, Peirianneg Amaethyddol, Coedwigaeth a

YMWELD Â’R STONDIN

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC