CROESO I FFAIR AEAF RHITHIOL FRENHINOL CYMRU

Royal Welsh Virtual Winter Fair

STONDINAU MASNACH

RHESTR

NEUADD FWYD

RHESTR

HWB BUSNES

SEMINARS

vimeo-video-thumbnail

CROESO I'R FFAIR AEAF RHITHIOL 2020

Fel un o sioeau stoc dethol gorau Ewrop, bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu’r torfeydd o bell ac agos i fwynhau dau ddiwrnod yn llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Bydd y Ffair Aeaf eleni yn cynnwys cystadlaethau eang a Farchnad Nadolig ar-lein lle byddwch yn gallu ymweld â’ch hoff fasnachwyr a’u prynu oddi wrthynt!

Bydd y profiad siopa Nadoligaidd ar-lein ar agor am gyfond o 6 wythnos yn y cyfnod cyn y Nadolig, gan arddangos cynhyrch gwch o bob cwr o’r wlad sy’n anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig.

Mae’r digwyddiad deuddydd arferol yn cael ei arddangos ar y platfform rhithiol ar y 30 Tachwedd a’r 1 Rhagfyr, gyda llawer o bartneriaid yn cymryd rhan. Bydd y digwyddiad yn hyb a ganolbwynt i fusnesau amaethyddol i greu cysylltiadau newydd o fewn y diwydiant a hefyd gynnig sesiynau addysgiadol.

Sicrhwech fod eich teulu cyfan yn cymryd rhan yn y cystadlaethau a’r fideos, sy’n cynnwys crefftau Nadoligaidd y gellwch eu gwneud gartref i’ch helpu i baratoi at dymor y Nadolig.

Rhannwch hyn

CYMUNED

DERBYN

FIDEOS SUT I

GWYLIO

dod o hyd i help

CEFNOGAETH